Xử lý nước thải ngành sản xuất sơn nước

Xử lý nước thải ngành sản xuất sơn nước | Quy trình sản xuất sơn là một trong những ngành sản xuất hóa chất phát sinh nước thải rất khó xử lý, nồng độ của các thông số ô nhiễm rất cao, tỷ lệ BOD/COD khá thấp. Nước thải quá trình sản xuất sơn phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh thiết bị phản ứng, bồn ủ, thiết bị khuấy trộn.

Xử lý nước thải ngành sản xuất sơn nước

Thành phần ô nhiễm của nước thải sản xuất sơn phụ thuộc vào công nghệ vệ sinh thiết bị, số lần tái sử dụng nước để vệ sinh thiết bị. Các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải sản xuất sơn là: COD, SS, BOD, pH.

STT

Thông số

Đơn vị

Nồng độ

1

pH

-

5

2

COD

mg/L

10.000

3

BOD5

mg/L

2000

4

SS

mg/L

3000

5

TN

mg/L

30

6

TP

mg/L

8

Dưới đây là sơ đồ xử lý nước thải qua các hướng dẫn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xử lý nước thải sản xuất sơn tại các nhà máy ...Nước thải sau xử lý đạt chuẩn cho phép

Công nghệ xử lý nước thải sản xuất sơn như sau

Thuyết minh sơ đồ quy trình xử lý nước thải

Nước thải từ quá trình sản xuất được dẫn qua lưới chắn rác để loại bỏ rác và tạp chất có trong nước thải sản xuất sơn. Sau đó nước được dẫn qua một bể thu gom nước thải. Nước thải từ bể thu gom được bơm lên bể phản ứng để diễn ra phản ứng feton, oxi hóa các chất hữu cơ khó phân hủy, mạch dài thành các hợp chất đơn giản, dễ phân hủy. Các hóa chất FeSO4, H2O2 và HCl được bơm vào bể để duy trình pH =3 – 4, quá trình phản ứng sinh ra Fe3+ đóng vai trò như là chất keo tụ.

Do vậy nước ra khỏi bể feton được dẫn qua bể tạo bông để điều chỉnh pH về trung tính (pH > 7), để diễn ra quá trình keo tụ, tạo các bong cặn có kích thước lớn. Công đoạn này các hóa chất NaOH, polymer anion được thêm vào bể. Nước thải tiếp tục được dẫn qua bể lắng 1 để lắng các bông cặn, loải bỏ SS và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy.

Nước từ bể lắng 1 được dẫn qua bể trung gian để chứa nước và sục khí để loại bỏ các sản phẩm của quá trình phân hủy feton. Nước từ bể trung gian được bơm lên bể vi sinh để xảy ra quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước bỡi các vi sinh vật có trong nước.

Hỗn hợp bùn và nước thải được dẫn qua bể lắng 2 để lắng bùn vi sinh. Bùn vi sinh lắng ở đáy được hồi lưu lạ bể hiếu khí để duy trì nồng độ vi sinh trong bể thích hợp. Phần bùn dư được thải về bể chứ bùn. Phần nước trong được dẫn qua bể khử trùng để loại bỏ các vi sinh vật có hại trong nước thải. Nước từ bể khử trùng được bơm ra cống thoát nước thải của KCN

Đọc thêm

GỬI
  • T Trần Bảo Luân
    Tôi đã có hệ thống xử lí nước thải ngành sản xuất sơn nước, giờ tôi cần nâng cấp. cty tư vấn giúp thôi được ko?
  • B Bảo Ân
    mình đang tìm hiểu về cách xử lí nước thải ngành sơn để nâng cấp. tư vấn giúp mình phambaoan@gmail.com
  • T Trần Bằng Cường
    Tư vấn giúp mình quy trình xử lí nước thải ngành sản xuất sơn và thời gian thi công bao lâu
TVC Online

Liên Hệ

0989.188.318 0828.188.886 Zalo